اجرای جمع آوری یک عدد پایه تیر برق فشار قوی انجام شد.

جمع آوری یک عدد تیر چراغ برق در خیابان مطهری شرقی انجام گردید.

15 دی 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد به منظور سهولت در رفت و آمد دانش آموزان مدرسه و تردد  خودروهای معلمین و سرویس جابه جایی دانش آموزان مدرسه این طرح به درخواست شهرداری ملارد توسط اداره برق شهر ملارد و با نظارت و پیگیری معاونت امور زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد انجام گردید

موارد مرتبط