بازدید رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار ملارد از منطقه یک شهرداری ملارد

علی برزگر میزبان رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و سلگی شهردار ملارد بود.

16 دی 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با راه اندازی منطقه یک شهرداری که در بلوار شهید جمور واقع شده است ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد به همراه علی سلگی شهردار ملارد از روند امور انجام شده در این بازدید نمودند.ئدر این بازدید علی برزگر سرپرست شهرداری منطقه یک شهرداری ملارد نیز توضیحاتی در خصوص روند اجرای امور ارائه دادند.

موارد مرتبط