مراسم معارفه سرپرست منطقه دو شهرداری ملارد برگزار شد.

طی حکمی سیامک میرانی بعنوان سرپرست منطقه دوشهرداری ملارد منصوب شد.

20 دی 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد مراسم معارفه  آقای سیامک میرانی بعنوان سرپرست منطقه دو شهرداری ملارد در مورخ 97/10/19 در دفتر شهردار ملارد برگزار شد. سیامک میرانی طی حکمی از سوی سلگی شهردار ملارد بعنوان سرپرست منطقه دو شهرداری ملارد منصوب گردید. این مراسم با حضور معاونین و مدیران عامل سازمانها  برگزار شد . سیامک میرانی  مدیر عامل اسبق سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد بودند که هم اکنون بعنوان سرپرست منطقه دوشهرداری ملارد منصوب شدند.

موارد مرتبط