اجرای عملیات آسفالت معابر در مناطقی از سطح شهر

عملیات روکش آسفالت در شرق سرآسیاب مورخ 97/10/19 در حال انجام می باشد

23 دی 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد در راستای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری ملارد و در خصوص گشایش گره های ترافیکی مناطقی در شرق سرآسیاب تحت اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری قرار گرفت که این معابر به شرح ذیل می باشد.

الف - آسفالت خیابان حافظ ۳۰۰ تن به مساحت ۲۷۰۰  متر مربع

ب - آسفالت خیابان مصیب زاده کوچه ششم ۱۰۰ تن به مساحت ۹۰۰ متر مربع

ج - روکش آسفالت خیابان بهاره شرقی ۷۰۰ تن به مساحت ۶۳۰۰  متر مربع

د - لکه گیری معابر شرق سرآسیاب ۵۰ تن به مساحت ۴۵۰ متر مربع

موارد مرتبط