بازدید دکتر ایازی از بازار پاسارگاد شهرداری ملارد

معاون محترم وزیر بهداشت و درمان از بازار بزرگ پاسارگاد در مورخ 97/10/22 بازدید نمودند.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد دکتر سید محمد هادی ایازی معاون محترم وزیر بهداشت و درمان به همراه فرماندار محترم شهرستان ملارد ،ریاست و اعضای محترم وشورای اسلامی شهر ملارد و علی سلگی شهردار ملارد از بازار پاسارگاد بازدید نمودند.

موارد مرتبط