مراسم معارفه سرپرست اداره حقوقی شهرداری ملارد برگزار شد.

طی حکمی خانم معصومه بیات  بعنوان سرپرست اداره حقوقی شهرداری ملارد منصوب شد.

27 دی 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد مراسم معارفه  خانم معصومه بیات بعنوان سرپرست اداره حقوقی شهرداری ملارد در مورخ 97/10/26  برگزار شد. این مراسم با حضور معاونین و مدیران انجام گردید. خانم معصومه بیات طی حکمی از سوی علی سلگی شهردار ملارد بعنوان سرپرست اداره حقوقی این شهرداری منصوب گردید.

موارد مرتبط