جلسه ملاقات عمومی با مهندس سلگی شهردار ملارد روز سه شنبه برگزار گردید

جلسه ملاقات عمومی با مهندس سلگی شهردار ملارد روز سه شنبه برگزار گردید

03 بهمن 1397 0 comment

جلسه ملاقات عمومی با مهندس سلگی شهردار ملارد روز سه شنبه برگزار گردید