اجرای روکش آسفالت خیابان دانش شرقی با خودروهای مکانیزه

روکش آسفالت خیابان دانش در حال انجالم می باشد

04 بهمن 1397 0 comment

 

یه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد یکی از وظایف ذاتی شهرداری اجرای جدولگذاری ،کفپوش معابر و لکه گیری و روکش آسفالت خیابان ها می باشد لذا پروژه های توسعه عمرانی شهری در خصوص گشایش گره های ترافیکی و توسعه معابر اصلی شهر و دسترسی شهروندان به محورهای خروجی در حال اجرا می باشد . در همین راستا روکش مکانیزه آسفالت از حد فاصل بلوار راغب  تا بلوار نیایش از تاریخ ۳۰ دی ۹۷ در مساحت ۹۰۰۰  متر مربع آغاز گردید.  

موارد مرتبط