اجرای عملیات جدول گذاری در شرق سرآسیاب

به منظور هدایت آبهای سطحی اجرای جدولگذاری در شرق سرآسیاب آغاز شد .

04 بهمن 1397 0 comment

 

یه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای بهسازی جداول انهار آب در سطح شهر ؛ عملیات جدول گذاری در شرق سرآسیاب به منظور عدم تجمیع آب های سطحی و هدایت آن به محورهای خروجی و اصلی و همچنین همسطح سازی معابر اصلی شهر  به شرح ذیل اجرا گردید :

الف - تقاطع بلوار نیایش و خیابان دانش شرقی به طول ۱۲ متر 

ب - تقاطع بلوار نیایش و خیابان اطلس شرقی به طول ۱۲ متر

ج - تقاطع بلوار نیایش و خیابان بهاره شرقی جدول گذاری به طول ۲۰ متر

موارد مرتبط