لکه گیری آسفالت معابر در چندین نقطه از سطح شهر ملارد

عملیات لکه گیری درغرب سرآسیاب و خیابان کاشانی در حال انجام می باشد.

04 بهمن 1397 0 comment

 

یه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای پیگیری درخواست های مردمی و با هدف تسهیل در تردد شهروندان و ساکنین خیابان کاشانی ؛ با نظارت و پیگیری معاونت امور زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد ؛ خیابان کاشانی روبروی کوچه شهید محسنی در تاریخ ۹۷/۱۱/۱ لکه گیری و آسفالت شد .

موارد مرتبط