جلسه ستاد استقبال از بهار شهرداری ملارد برگزار گردید

جلسه هماهنگی عوامل معاونت خدمات شهری جهت ستاد استقبال از بهار در دفتر شهردار محترم ملارد برگزار گردید

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد جلسه هماهنگی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی و مدیران واحدهای زیر مجموعه این معاونت جهت تشکیل ستاد استقبال از بهار در تاریخ ۹۷/۱۱/۷ در محل دفتر شهردار ملارد و با حضور دکتر سلگی شهردار محترم ملارد برگزار گردید . در این جلسه ضمن بیان نکات مختلف در خصوص تشکیل ستاد استقبال از بهار ۹۸ ؛ با حضور مدیران واحدهای زیر مجموعه معاونت خدمات شهری در خصوص صنوف مزاحم ؛ سد معبر ؛ ساماندهی مشاغل و تنظیف شهری مسائل و مشکلات مطرح و تصمیماتی هم در همین راستا با حضور شهردار محترم اتخاذ گردید .

موارد مرتبط