اتمام روکش مکانیزه آسفالت خیابان بهاره شرقی

 اتمام روکش مکانیزه آسفالت خیابان بهاره شرقی 

27 بهمن 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری  ملارد این طرح جز پروژه های توسعه عمرانی شهری و در خصوص گشایش گره های ترافیکی ؛ با نظارت و پیگیری معاونت امور زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد انجام گردید . عملیات زیر سازی توسط واحد امانی معاونت امور زیربنایی و ترافیکی صورت پذیرفت . عملیات روکش مکانیزه آسفالت از بلوار راغب میدان بهاره شرقی تا بلوار نیایش به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۷ به اتمام رسید . قابل ذکر می باشد با اتمام اجرای آسفالت این محور ؛ به یکی دیگر از محورهای دسترسی به خروجی شهر و بلوار نیایش در زمان مدیریت شهری شهردار ملارد اضافه گردید .

موارد مرتبط