محمد بهمنی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری ملارد معرفی گردید

محمد بهمنی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری ملارد معرفی گردید

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد طی مراسمی از زحمات سید رضا حسینی معاونت سابق توسعه مدیریت و منابع در شهرداری ملارد تقدیر بعمل آمد و طی حکمی از سوی مهندس سلگی شهردار ملارد محمد بهمنی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع معرفی گردید .