بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری ملارد و معاونین از پروژه های عمرانی شهر ملارد

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری ملارد و معاونین از پروژه های عمرانی شهر ملارد

16 اسفند 1397 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری ملارد و معاونین از روند پروژه های عمرانی شهر ملارد از نزدیک بازدید کردند .