تقدیر از زحمات دکتر سلگی شهردار ملارد در شورای اداری شهرستان ملارد

تقدیر از زحمات دکتر سلگی شهردار ملارد در شورای اداری شهرستان ملارد

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در شورای اداری شهرستان ملارد از زحمات دکتر سلگی شهردار ملارد توسط محمودی شاه نشین نماینده مردم شهرستانهای ملاد،شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی، دکتر توکلی کجانی فرماندار شهرستان ملارد، سرهنگ رضایی فرمانده سپاه ناحیه ملارد مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفت

موارد مرتبط