تجلیل دکتر عسگریان ریاست شبکه بهداشت شهرستان ملارد و اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از زحمات دکتر سلگی به مناسبت روز شهردار

تجلیل دکتر عسگریان ریاست شبکه بهداشت شهرستان ملارد و اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از زحمات دکتر سلگی به مناسبت روز شهردار

25 اسفند 1397 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطت و امور بین الملل شهرداری ملارد دکتر عسگریان ریاست شبکه بهداشت شهرستان ملارد و اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از زحمات دکتر سلگی به مناسبت روز شهردار با دکتر سلگی دیدار و از ایشان تجلیل بعمل آورند

موارد مرتبط