روشنایی بخش حادثه خیز جاده چیتگر

روشنایی بخش حادثه خیز جاده چیتگر

27 اسفند 1397 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد پروژه روشنایی بخش حادثه خیز جاده چیتگر توسط شهرداری ملارد انجام گردید.

 

موارد مرتبط