محمد رضا کاوسی به سمت سرپرست شهرداری ملارد منصوب گردید

طی حکمی از سوی شورای اسلامی شهر ملارد محمد رضا کاوسی به سمت سرپرست شهرداری ملارد منصوب گردید.

24 فروردين 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد، پس از استعفای دکتر سلگی شهردار ملارد و موافقت شورای اسلامی شهر با استعفای وی در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر ملارد مهندس محمد رضا کاوسی بعنوان سرپرست شهرداری ملارد از سوی شورای اسلامی شهر ملارد منصوب گردید.
این حکم طی جلسه ای با حضور معاونین،مدیران، مدیران عامل سازمانهای شهرداری ملارد و ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در سالن کنفرانس شهرداری ملارد به مهندس کاوسی توسط محبوب اکبری ریاست شورای اسلامی شهر ملارد اعطا گردید.