بتن ریزی دیوار سکوی وسط تالار روباز اسپرت پارک

بتن ریزی دیوار سکوی وسط تالار روباز

30 ارديبهشت 1398 0 comment

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین املل شهرداری ملارد پیشرفت پروژه های عمرانی سطح شهر ملارد در سطح مطلوبی بوده و در پروژه اسپرت پارک واقع در بلوا شهید جمور (سه بانده) بتن ریزی دیوار سکوی وسط تالار روباز در حال انجام می باشد و رو به پایان است. 

موارد مرتبط