ادامه اجرای عملیات آرماتوربندی وقالبندی سقف منفی یک پارکبنگ طبقاتی

ادامه اجرای عملیات آرماتوربندی وقالبندی سقف منفی یک پارکبنگ طبقاتی

30 ارديبهشت 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین املل شهرداری ملارد  پروژه پارکینگ طبقاتی واقع در خیابان امام خمینی (ره) در حال پیشرفت میباشد و دامه اجرای عملیات آرماتوربندی وقالبندی سقف منفی یک پارکبنگ طبقاتی در حال انجام است. 

موارد مرتبط