سوله ورزشی و مدیریت بحران حوزه حریم

سوله ورزشی و مدیریت بحران حوزه حریم

30 ارديبهشت 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین املل شهرداری ملارد  عملیات عمرانی پروژه سوله ورزشی و مدیریت بحران حوزه حریم توسط شهرداری ملارد در حال انجام است. و ساندویچ پنل های سقف برروی آن بارگذاری شده و دیوارچینی با پیشرفت مناسبی در حال انجام است.

موارد مرتبط