بازدید ریاست اداره بازرسی شهرداری ملارد از پروژه سوله ورزشی حریم

بازدید ریاست اداره بازرسی شهرداری ملارد از پروژه سوله ورزشی حریم

31 ارديبهشت 1398 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد پژمان ملکی ریاست اداره بازرسی شهرداری ملارد امروز از روند پیشرفت عمرانی پروژه سوله ورزشی حریم شهر ملارد در روستای قبچاق بازدید بعمل آورد این سوله بدلیل کاربرد چندمنظوره خصوصا در موارد بحران اهمیت بسزایی دارد.

 

موارد مرتبط