ملاقات عمومی باسرپرست شهرداری ملارد

جلسه ملاقات عمومی با سرپرست شهرداری ملارد برگزار گردید

21 خرداد 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد، سه شنبه ۲۱ خرداد ماه طبق برنامه هرهفته جلسه دیدار ملاردمی بالاترین مقام مسئول شهرداری ملارد یعنی سرپرست شهرداری ملارد به مردم انجام گرفت در این جلسه که بیش از چهارساعت ادامه داشت تعدادی از مدیران و معاونین مربوطه نیز جهت تسهیل در امور حضورداشتند. 

موارد مرتبط