پروژه احداث فرهنگسرای شهر ملارد با سرعت در حال اجرا است

محمد رضا کاووسی:پروژه احداث فرهنگسرای شهر ملارد با سرعت در حال اجرا است و شهرداری ملارد توانسته است درسالهای اخیر اقدامات مناسبی در راستای افزایش فضای فرهنگی و ورزشی انجام دهد .

03 تیر 1398 0 comment

 به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد شهرداری ملارد توانسته است درسالهای اخیر اقدامات مناسبی در راستای افزایش فضای فرهنگی و ورزشی انجام دهد .

محمد رضا کاووسی سرپرست شهرداری ملارد با اشاره به این مهم از ادامه روند ساخت پروژه فرهنگسرای شهر ملارد در راستای ایجاد اماکن فرهنگی برای شهر ملارد خبر داد وگفت : پروژه فرهنگسرای شهر ملارد با تمهیداتی که در راستای ادامه روند اجرای آن اندیشیده شده است هم اکنون روند اجرایی خودرا می گذراند ومی توان آن را از مهمترین پروژه فرهنگی شهر ملارد یاد کرد که در مساحت زمینی به وسعت ۱۵ هزار مترمربع و زیر بنای ۶ هزار متر مربع در حال احداث است .

سرپرست شهرداری ملارد با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۳۰ درصدی این پروژه روند اجرایی آن را مثبت ارزیابی نمود وتصریح کرد: این پروژه بسیار مناسب که در نقطه خوبی در سطح شهر جانمایی شده است که شامل ۴ بلوک ABCD می باشد که مساحت بلوک A با ۱۴ هزار متر مربع و بلوک B با 2هزار متر مربع و بلوک C با ۱۶۰۰ متر مربع ودر نهایت بلوک D حدودا 1000 مترمربع تشکیل شده که خواهد توانست بسیاری از نیازهای خاص فرهنگی واجتماعی مناطق مرکزی شهر ملارد را تحت پوشش قرار دهد .

محمدرضا کاووسی در ادامه خاطر نشان ساخت :  این پروژه هم اکنون در کنار پارک بزرگ مشاهیر شهر ملارد جانمایی شده است و مراحل احداث خود را با برنامه از پیش تعیین شده می گذراند که با توجه به پیش بینی های انجام گرفته خواهد توانست در آینده فضای مناسبی را برای ارتقاء سطح فرهنگی و سرانه ای شهرملارد دراین خصوص ایفا میکند تا شاهد استقبال عمومی توسط جوانان در حوزه های کتابخوانی ، شرکت در برنامه های فرهنگی ، اجرای جشنواره ها وبرنامه های مناسبتی و فرهنگ محور دراین مکان باشیم .

وی در پایان افزود : امید است با توجه به این اهداف در راستای خدمتگزاری مناسب تر و ایجاد امکانات مناسب در سطح شهرملارد بتوانیم طبق برنامه پیش رویم و این پروژه مهم را درآینده ای نزدیک افتتاح و به بهره برداری جهت استفاده عموم مردم برسانیم .

موارد مرتبط