ملاقات مردمی شهرداری ملارد برگزار گردید

ملاقات مردمی شهرداری ملارد صبح امروز با حضور سرپرست شهرداری ملارد و تعدادی از معاونین و مدیران برگزار گردید

11 تیر 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد ملاقات مردمی شهرداری ملارد صبح امروز توسط این مدیریت با حضور سرپرست شهرداری ملارد و تعدادی از معاونین و مدیران برگزار گردید. در این جلسه ملاقات مردمی بهمنی معاون منابع نیروی انسانی، نادری مسئول شهرسازی، عبادی مسئول درآمد، بیات مسئول پیگیریهای حوزه شهردار، آبچوری مسئول کنترل نظارت و فلاح نژاد مشاور شهردار برای پاسخگویی و رسیدگی دقیق تر درخواست های مردمی حضور داشتند.

موارد مرتبط