حضور شهردار، ریاست و اعضای شورای شهر ملارد در جشنواره آشپزی با قارچ

دکتر موسوی شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جشنواره آشپزی با قارچ  شهرستان ملارد حضوریافتند

27 تیر 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد دکتر موسوی شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد در جشنواره آشپزی با قارچ  شهرستان ملارد حضوریافتند و از نزدیک از غرفه های دست آورد های شرکت های تولیدی قارچ و مواد اولیه آن در ملارد، همچنین غذاهای مختلف تهیه شده توسط بانوان ملاردی باقارچ دیدن کردند. در ادامه دکتر موسوی در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی ایران استعداد ملارد را در تولید قارچ ارزنده توصیف نمود و گفت بایستی از این ظرفیت استفاده شود، همچنین در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: ملارد بیش از ۳۰۰۰ واحد کشاورزی فعال دارد و شهرداری ملارد با هرگونه تغییر کاربری و تبدیل آنها به مسکونی مقابله مینماید.