موسوی شهردار ملارد: از حضور سرمایه گذاران در ملارد استقبال ویژه میکنیم

موسوی شهردار ملارد: از حضور سرمایه گذاران در ملارد استقبال ویژه میکنیم و تخفیفات خاصی برایشان قائل میشویم

27 تیر 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد دکتر موسوی در جشنواره آشپره با قارچ در ملارد گفت: از حضور سرمایه گذاران در ملارد استقبال ویژه میکنیم و تخفیفات خاصی برایشان قائل میشویم وی افزود بایستی سرمایه گذاران فرصت سرمایه گذاری در ملارد را مغتنم شمارند موسوی در ادامه گفت: شهرداری ملارد آمادگی دارد تا پذیرای سرمایه گذاران در شهر ملارد باشد و برنامه ها و تخفیفات ویژه ای را برایشان در نظر دارد.

موارد مرتبط