ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 8 مرداد 98

ملاقات عمومی شهردار در روز سه شنبه مورخ 98/05/08 با شهروندان ملارد برگزار شد.

08 مرداد 1398 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد، طبق سنوات گذشته ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان در راستای بررسی درخواستها و مشکلات آنها هر هفته سه شنبه برگزار میشود. در ملاقات عمومی روز سه شنبه مورخ 98/5/8 موسوی شهردار ملارد جهت بررسی مسائل و مشکلات آنها با بیش از 90 نفر از شهروندان ملاردی در محل دفتر خود ملاقات حضوری داشته و از نزدیک به بررسی و حل درخواست آنها پرداخت.

 

 

موارد مرتبط