برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهری ملارد با شهردار

جلسه بازآفرینی شهری ملارد (بررسی بافت های فرسوده) در مورخ 98/5/7  تشکیل شد.

08 مرداد 1398 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد جلسه ستاد بازآفرینی شهری ملارد به ریاست موسوی شهردار ملارد و با حضور اعضاء در محل دفتر شهردار برگزار گردید. در این جلسه پس از بررسی موضوعات مختلف در خصوص بافت های فرسوده تصمیماتی اتخاذ گردید و مقرر شد جلسات آتی بصورت مستمر برگزار گردد.