برگزاری جلسه شورای معاونین

دومین جلسه شورای معاونین امروز 98/5/10  برگزار گردید.

10 مرداد 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد، دومین جلسه شورای معاونین شهرداری ملارد با حضور مدیران و معاونین، مورخ 98/5/10  در محل دفتر موسوی شهردار ملارد برگزار شد. در این جلسه مصوبات جلسه قبل مطرح و پس از شنیدن نظرات تصمیماتی اتخاذ گردید.

موارد مرتبط