ملاقات عمومی شهردار با مردم شریف ملارد

ملاقات عمومی شهرداربا مردم شریف ملارد مورخ 98/5/15 در دفتر ایشان برگزار شد.

15 مرداد 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد، ملاقات عمومی شهردار ملارد با مردم مورخ 98/5/15  برگزار گردید. در این ملاقات عمومی شهردار بهمراه تعدادی از مدیران و معاونین خود پس از شنیدن مشکلات مردم نسبت به رسیدگی و رفع آن، دستورات لازم را صادر کردند.

موارد مرتبط