عیادت موسوی شهردار ملارد از خبر نگار متعهد شهر ملارد جناب آقای رمضانی

دکتر موسوی  شهردار به همراه ریاست شورای اسلامی شهر ملارد از خبر نگار شهر ملارد عیادت نمودند.

23 مرداد 1398 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد دکتر موسوی به همراه آقای اکبری ریاست شورای اسلامی شهر ملارد از خبر نگار متعهد شهرستان جناب آقای رمضانی که در بستر بیماری هستند عیادت نمودند . در این دیدار حاضرین آرزوی شفای عاجل برای ایشان از خداوند منان مسئلت نمودند.

موارد مرتبط