منقوش نمودن باکسهای زباله سطح شهر توسط شهرداری ملارد

به منظور زیبای شهر باکسهای زباله منقوش شده در سطح شهر ملارد نصب می گردد

به گزارش مدیریت ارتباطت و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای منظر زیبای بیشتر در سطح شهر معاونت خدمات شهر و واحد زیبا سازی  شهرداری ملارد نسبت به منقوش نمودن باکس های زباله در طرح های مختلف اقدام نموده است . با نصب این باکسها که در رنگ های متنوع صورت گرفته به محل نصب آنها زیبایی هایی به محیط شهری می دهد . طراحی این باکسها در تعداد بالا در حال اجرا بوده که کلیه سطوح شهر توزیع و نصب گردد.

موارد مرتبط