شهردار ملارد: شورای اسلامی شهر ملارد روحیه جوان و شادابی دارد

موسوی شهردار ملارد با حضور پس از جلسه هیئت رییسه جدید شورای اسلامی شهر ملارد در صحن شورا گفت: شورای اسلامی شهر ملارد روحیه جوان و شادابی دارد

28 مرداد 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد موسوی شهردار ملارد با حضور پس از جلسه انتخاب هیئت رییسه جدید شورای اسلامی شهر ملارد در صحن شورا گفت: شورای اسلامی شهر ملارد روحیه جوان و شادابی دارد. موسوی پس از تقدیر از هیئت رییسه سابق گفت امیدوار است این همدلی در جهت پیشرفت توسعه شهر ملارد ادامه یابد.