عیادت موسوی شهردار ملارد از همکار بیمار در بیمارستان نور شهریار

شهردار ملارد به عیادت جمشید مرادی به بیمارستان نور شهریار رفتند.

07 شهریور 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با خبر شدیم جمشید مرادی یکی از همکاران مجموعه شهرسازی در ساختمان شهرداری مرکز بعلت بیماری در بیمارستان نور شهریار بستری گردیده ،موسوی شهردار ملارد به اتفاق عقیل نادری مسئول واحد شهرسازی و مهدی حیدری مدیر اداره ارتباطالت و امور بین الملل شهرداری ملارد به عیادت ایشان رفتند و از نزدیک جویای احوال ایشان شدند .

موارد مرتبط