برگزاری جلسه شورای معاونین

جلسه شورای معاونین در دفتر شهردار ملارد برگزار گردید.

23 شهریور 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل  شهرداری ملارد، جلسه شورای معاونین شهرداری ملارد مورخ 98/06/23 با حضور معاونین و مدیر عاملین سازمانها در محل دفترموسوی  شهردار ملارد برگزار گردید.

موارد مرتبط