بازدید از پروژه های عمرانی و فضای سبز شهرداری ملارد توسط شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد

شهردار،ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد امروز از پروژه های عمرانی و فضای سبز شهرداری ملارد بازدید کردند

 

به گزارش مدیریت ارتباططات و اموربین الملل شهرداری ملارد، شهردار،ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد امروز از پروژه های عمرانی و فضای سبز شهرداری ملارد بازدید کردند. در این بازدید در هر پروژه بازدید شده مدیرعامل فضای سبز یا معاونت زیربنایی ترافیکی توضیحات اولیه و شرح پروژه را دادند و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد طی بررسی میدانی و استماع نظرات موسوی شهردار ملارد نقطه نظرات خود را در جهت بهبود یا افزایش روند سرعت پروژه ها با ایشان درمیان گذاشتند. در این بازدید موسوی شهردار ملارد، محبوب اکبری ریاست شورای اسلامی شهر ملارد ، موقر امیر احمدی نایب رییس شورای اسلامی شهر ملارد و داورحضرت پور، علی مرزانی، کریم چگینی، عباس تیموری، فخرالدین آیینه وند وعارف اکبری از اعضای شورای اسلامی شهر ملارد همچنین چنگیز تاجیک معاونت زیربنایی ترافیکی،امیر سلحشور معاونت خدمات شهری و زیست محیطی،بهنام جباری مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و مهدی حیدری ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد حضور داشتند. این بازدید از پروژ ها و موارد ذیل بعمل آمد:

پروژه تعریض و الحاق بخشی از باغ ملت به پارک ملت
 پروژه روشنایی بلوار شهید نسایی و بررسی وضعیت قطع درختان خشکیده در این بلوار
 وضعیت درختان قطع شده در ملارد و مارلیک و بررسی علل آن بصورت میدانی
 بررسی وضعیت فضای سبز بلوار ارغوان و درختان خشکیده اقاقیا در این میدان
 پروژه پایانه مسافربری شهر ملارد
 پروژه وعده گاه سالمندان مارلیک
 پروژه اسپرت پارک