اجرا و اتمام روکش مکانیزه آسفالت خیابان اطلس شرقی

روکش مکانیزه آسفالت خیابان اطلس شرقی به اتمام رسید

09 مهر 1398 0 comment

 

 به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری  ملارد این طرح جز پروژه های توسعه عمرانی شهری و در خصوص گشایش گره های ترافیکی ؛ با نظارت و پیگیری معاونت امور زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد انجام گردید . عملیات زیر سازی توسط واحد امانی معاونت امور زیربنایی و ترافیکی صورت گرفته است  واین عملیات با نظارت کارشناسان فنی و خودروهای مکانیزه آغاز و به اتمام رسید.          

موارد مرتبط