امیر سلحشور به سمت سرپرست شهرداری ملارد منصوب گردید

سلحشور از طرف شورای اسلامی شهر ملارد به عنوان سرپرست شهرداری ملارد انتخاب شد.

14 مهر 1398 0 comment

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد، پس از برکناری موسوی شهردار ملارد به دلیل عدم سکونت در شهر محل خدمت توسط شورای اسلامی شهر ملارد امیر سلحشور معاون خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد به عنوان سرپرست شهرداری ملارد انتخاب گردید.

 

موارد مرتبط