اجرای عملیات آسفالت معابر در مناطقی از سطح شهر

عملیات روکش آسفالت در معابر شرق سرآسیاب در حال انجام می باشد.

15 مهر 1398

اجرا و اتمام روکش مکانیزه آسفالت خیابان اطلس شرقی

روکش مکانیزه آسفالت خیابان اطلس شرقی به اتمام رسید

09 مهر 1398

لکه گیری آسفالت ضلع جنوبی میدان مادر جاده اندیشه

لکه گیری آسفالت ضلع جنوبی میدان مادر جاده اندیشه

30 ارديبهشت 1398

اتمام روکش مکانیزه آسفالت خیابان بهاره شرقی

 اتمام روکش مکانیزه آسفالت خیابان بهاره شرقی 

27 بهمن 1397

لکه گیری آسفالت معابر در چندین نقطه از سطح شهر ملارد

عملیات لکه گیری درغرب سرآسیاب و خیابان کاشانی در حال انجام می باشد.

04 بهمن 1397

اجرای روکش آسفالت خیابان دانش شرقی با خودروهای مکانیزه

روکش آسفالت خیابان دانش در حال انجالم می باشد

04 بهمن 1397

اجرای آسفالت خیابان دانش غربی در حال انجام می باشد

عملیات روکش آسفالت خیابان دانش غربی در مورخ 97/10/22 اجرایی گردید.

26 دی 1397