پاکسازی کامل زمین های حاشیه بلوار های ملارد

حاشیه چندین بلوار اصلی ملارد پاکسازی و نخاله برداری شده است

21 دی 1396

كودپاشی فضای سبز شهری ملارد

عملیات کود پاشی فضای سبز انجام گردید

21 دی 1396

عملیات آماده سازی و كودپاشی فضای سبز شهری ملارد درحال انجام است.

به همت فضای سبز شهرداری ملارد عملیات کود پاشی فضای سبز شهر ملارد از موخ 96/10/14 اجرایی گردید.   

17 دی 1396

پاکسازی کامل زمین های حاشیه بلوار نیایش ، شهرک فرهنگیان ، خیابان دانش شرقی و بهاره شرقی

نخاله برداری و پاکسازی کامل زمین های حاشیه بلوار نیایش - شهرک فرهنگیان - خیابان دانش شرقی و بهاره شرقی  انجام شد

12 دی 1396

آماده سازی و بتن ریزی سکوهای سوله ورزشی بلوار شهید مطهری غربی

سکوهای داخلی سوله ورزشی جنب فرهنگسرا واقع در بلوار شهید مطهری غربی در مورخ 96/09/20 بتن ریزی شد.

23 آذر 1396

آماده سازی پیاده روی ضلع شرقی بلوار دکتر حسابی

توسط واحد امانی شهرداری ملارد آماده سازی پیاده روی ضلع شرقی بلوار دکتر حسابی انجام شد . 

25 آبان 1395

جمع آوری نخاله های اطراف ساختمان جدید فرمانداری ملارد و آماده سازی بستر پروژه

نخاله های اطراف ساختمان جدید فرمانداری ملارد توسط واحد امانی شهرداری جمع آوری و بستر پروژه برای زیرسازی و سایر عملیات های عمرانی آماده گردید . 

20 آبان 1395