عملیات جای گذاری ستون های سالن آمفی تئاتر فرهنگسرا آغاز گردید.

نصب ستون های طبقه فوقانی سالن آمفی تئاتر فرهنگسرا در حال انجام می باشد.

22 خرداد 1397

اجرای زیر سازی ضلع جنوب غربی سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا

آرماتوربندی جهت اجرای زیر سازی سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا در حال انجام می باشد.

29 آبان 1396