آگهی مزایده عمومی

واگذاری چوب های خشک سطح شهر از طریق مزایده عمومی توسط سازمان پارکها و فضای سبز 

12 خرداد 1395

آگهی مزایده

واگذاری غرف سازمان میادین میوه و تره بار از طریق آگهی مزایده 

12 خرداد 1395

آگهی تجدید مزایده عمومی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز شصت و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره ۳۲۸۴/س پ د/۹۴ مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ امور مربوط به تفکیک از مبدا شهر صفادشت را از طریق برگزاری  تجدید مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

03 خرداد 1395

آگهی مزایده

فروش یک دستگاه جایگاه سوخت سیار 24000 لیتری سازمان اتوبوسرانی از طریق مزایده 

07 ارديبهشت 1395

آگهی مزایده عمومی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در نظر دارد به استناد مجوز های اخذ شده از چهل و هشتمین صورتجلسه شورای سازمان به شماره 4486/س ف د/94 مورخ 94/12/27 سردرختی باغهای یاحسینی و عمارت را به صورت اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

25 فروردين 1395

آگهی مزایده عمومی

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در نظر دارد عرصه ضلع جنوبی باغ عمارت به مساحت 3000 مترمربع را جهت احداث پارکینگ به مساحت 2000 متر مربع و احداث کارگاه تولید قطعات بتنی و بلوک به مساحت 1000 متر مربع به صورت اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. 

16 اسفند 1394

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی گود برداری مرکزدفن اخترآباد توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری های ملارد و صفادشت منتشر گردید. . 

02 اسفند 1394