فضای سبز پارک ابا صالح |(عج) بازپیرایی می گردد.

اتمام بازپیرائی فضای سبز انتهای پارك اباصالح از مورخ 97/03/15 شروع شد.

24 خرداد 1397

باز پیرایی فضای سبز انتهای پارک اباصالح آغاز گردید

فضای سبز پارک اباصالح  مورد بازپیرایی و کاشت گلهای جدید قرار گرفت.

17 خرداد 1397