آرماتوربندی و قالب بندی ساحتمان جدید شورای شهر ملارد به اتمام رسید.

عملیات آرماتور بندی و قالب بندی احداث ساختمان جدید شورای شهر ملارد آغاز گردید.

25 دی 1396

اتمام اجرای قالب بندی فنداسیون ضلع جنوبی قسمت گالری فرهنگسرا

فاز دوم قالب بندی ، تسطیح رمپ و فنداسیون سالن گالری در ضلع جنوبی فرهنگسرا  آغاز شد.

24 دی 1396

اتمام عملیات آرماتور بندی سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد

عملیات آرمانور بندی سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 96/09/26 به اتمام رسید.

28 آذر 1396

اتمام عملیات بتن ریزی سقف موتورخانه مجاور ساختمان جدید شهرداری ملارد

اجرای تیرچه و اتمام بتن ریزی سقف زیر زمین موتورخانه شهرداری ملارد واقع در محوطه شهرداری ملارد در مورخ 96/09/21 انجام شد.

22 آذر 1396

اتمام عملیات آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد

آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 96/09/09 به اتمام رسیده است.

11 آذر 1396

اتمام عملیات نصب ستون ها به منظور احرای فنس حفاظ کانال خوشنام

عملیات فنس کشی حفاظ کانال آب در خوشنام در مورخ 96/09/04آغاز گردید. 

05 آذر 1396

اتمام عملیات اصلاح هندسی جداول بلوار رسول اکرم (ص)

طرح بازسازی و ترمیم جداول نهرهای خیابان های سطح شهر به اتمام رسید.

24 آبان 1396