اتمام عملیات اصلاح هندسی جداول بلوار رسول اکرم (ص)

طرح بازسازی و ترمیم جداول نهرهای خیابان های سطح شهر به اتمام رسید.

24 آبان 1396

اتمام عملیات زیر سازی و جدولگذاری بلوار جنت

تسطیح و زیرسازی بلوتر جنت حد فاصل شهرک شقایق تا میدان خوشنام در مورخ 96/08/21  به پایان رسید.

23 آبان 1396

اتمام اجرای بتن مگر فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای ملارد

عملیات بتن فنداسیون قسمت گالری فرهنگسرای ملارد در مورخ 96/08/20 به پایان رسید . 

21 آبان 1396

اتمام دیوار کشی ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان شهید مصیب زاده

با نظار ت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات دیوار کشی ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان شهید مصیب زاده به اتمام رسید . 

09 دی 1395

اتمام دیوار کشی پارک بانوان ملارد

دیوار کشی پارک بانوان ملارد در آذر ماه 95 به اتمام و سیمانکاری آن از ابتدای دی ماه95 آغاز شد . 

06 دی 1395

اتمام عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط معاونت فنی عمرانی انجام شد.  

23 آذر 1395

بازسازي سقف و اتمام سنگ كف محل دفن شهداي گمنام

به همت واحد امانی و با همکاری سازمان بهشت شهداء بازسازي سقف و اتمام سنگ كف محل دفن شهداي گمنام پارک امام خمینی (ره) در تاریخ 95/09/04انجام شد . 

06 آذر 1395