عملیات زیر سازی ورودی بلوار بسیج به اتمام رسید.

اجرای عملیات زیرسازی بلوار بسیج در مورخ 96/12/23  به اتمام رسید.

26 اسفند 1396

اتمام عملیات تسطیح مسیر دسترسی به سکوی زباله واقع در خوشنام

اجرای تسطیح مسیر دسترسی به سکوی زباله جدید واقع در خوشنام در مورخ 96/12/19 به اتمام رسید.

21 اسفند 1396

اتمام عملیات تسطیح و زیرسازی هر دو لاین بلوار بسیج

اجرای عملیات تسطیح و زیر سازی بلوار بسیج حد فاصل بلوار رسول اکرم (ص) تا ویلا ملارد شمالی به اتمام رسید.

07 اسفند 1396

اتمام اجرای کفپوش جلوی ساختمان تجاری اداری فضای سبز شهرداری ملارد

مراحل پایانی ساختمان تجاری اداری سازمان فضای سبز شهرداری ملارد در مورخ 96/11/20 

20 بهمن 1396

اتمام تسطیح راه دسترسی به مجتمع ورزشی شهید مطهری از سمت بلوار الغدیر

به همت معاونت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد عملیات راه دسترسی به مجتمع ورزشی شهید مطهری از سمت بلوار الغدیر به اتمام رسید. 

18 بهمن 1396

عملیات کفپوش اطراف سوله ورزشی به اتمام رسید.

اجرای کفپوش پیاده روی ضلع شمالی و شرقی سالن ورزشی شهید مطهری در مورخ 96/11/12 به اتمام رسید.

15 بهمن 1396

آرماتوربندی و قالب بندی ساحتمان جدید شورای شهر ملارد به اتمام رسید.

عملیات آرماتور بندی و قالب بندی احداث ساختمان جدید شورای شهر ملارد آغاز گردید.

25 دی 1396