اجرای نهر در خیابان چناران جهت هدایت آبهای سطحی

ایجاد نهرعرضی در خیابان چناران جهت هدایت آبهای سطحی از مورخ 97/08/09 آغاز گردید.

14 آبان 1397

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی و نوارهای حفاری در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

05 خرداد 1395