اجرای عملیات قیر پاشی بلوار کشاورزان آغاز گردید

آغاز عملیات قیر پاشی بلوار کشاورزان به منظور اجرای عملیات روکش آسفالت آن در مورخ 97/05/30

30 مرداد 1397

اجرای عملیات کفپوش معابر پارک امام در حال انجام می باشد.

اجرای کفپوش معابر پارک امام واقع در خیابان امام خمینی (ره) از مورخ 97/01/16 در حال انجام می باشد.

23 فروردين 1397

اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری در مناطقی از شهر ملارد

عملیات آسفالت در معابر ،خیابان ها و بلوارهای مناطقی از شهر ملارد اجرایی شد.

16 اسفند 1396

اجرای کفپوش محوطه زمین چمن مصنوعی اسپرت پارک آغاز شد.

عملیات کفپوش محوطه زمین چمن مصنوعی واقع در اسپرت پارک در مورخ 96/12/06 آغاز گردید.

10 اسفند 1396

اتمام اجرای کفپوش جلوی ساختمان تجاری اداری فضای سبز شهرداری ملارد

مراحل پایانی ساختمان تجاری اداری سازمان فضای سبز شهرداری ملارد در مورخ 96/11/20 

20 بهمن 1396

آغاز اجرای سنگ فرش کردن اطرف زمین ورزشی در اسپرت پارک

عملیات اجرای سنگ فرش دور زمین های ورزشی اسپرت پارک مورخ 96/11/15  در حال انجام می باشد.

17 بهمن 1396

اجرای بتن مگر رینگ زمین های ورزشی در اسپرت پارک

بتن ریزی اطراف زمین های ورزشی  در اسپرت پارک واقع در بلوار شهید جمور در مورخ 96/11/01  آغاز گردید.

03 بهمن 1396