اجرای عملیات آسفالت بلوار نیایش به اتمام رسید.

عملیات روکش آسفالت بلوار نیایش در مورخ 96/10/19 به اتمام رسید .  

23 دی 1396

اسپرت پارک در حال اجرای سنگ نما سکوهای تماشاچی

اسپرت پارک در حال اجرای سنگ نما سکوهای تماشاچی

21 دی 1396

اجرای فنداسیون ساختمان جدید شورای شهر ملارد

عملیات آرماتور بندی فنداسیون ساختمان شورای شهر ملارد در مورخ 96/10/18 آغاز گردید.

19 دی 1396

سکوهای زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک در حال اجرای سنگ نما می باشند.

سکوهای نشیمن زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک واقع در بلوار شهید جمور در حال انجام می باشد.

13 دی 1396

اجرای عملیات آسفالت در خیابان ها و معابر سطح شهر ملارد

با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد اجرای آسفالت در معابر ،خیابان ها و بلوارهای شهر ملارد اتجام شد.

25 آذر 1396

عملیات اجرای کفپوش پیاده رو ضلع شرقی خیابان آزادگان آغاز گردید.

اجرای کفپوش پرسی پیاده روضلع شرقی خیابان آزادگان حد فاصل خیابان  کاشانی و بلوار شهید مطهری در مورخ 96/08/27 آغاز گردید.

28 آبان 1396

علی سلگی از روند اجرای تکمیل اسپرت پارک بازدید نمودند.

بازدید علی سلگی شهردار ملارد به همراه ریاست و اعضای محترم شورای شهر از ساخت پروژه اسپرت پارک در فاز سه مارلیک

16 آبان 1396