اجرای پی کنی و جدول گذاری در بلوار ارغوان مارلیک

جدولگذاری به صورت نهر در ضلع غرب بلوار ارغوان

17 خرداد 1397

ترمیم و بازسازی دال بتنی پل خیابان گلزار واقع در فاز سه مارلیک

اصلاح و بازسازی دال های بتنی پل خیابان گلزار و لایروبی نهرهای آن توسط واحد امورشهر شهرداری ملارد انجام گردید.

01 بهمن 1396

باز پیرایی فضای سبز بلوار ارغوان واقع در مارلیک آغاز گردید .

بلوار ارغوان  توسط سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری ملارد مورد بازپیرائی قرار گرفت.

05 آذر 1396

کاشی کاری آب نمای المان میدان ارغوان مارلیک

کاشی کاری داخلی آب نمای المان میدان ارغوان مارلیک به همت معاونت فنی عمرانی انجام شد . 

29 آبان 1395

اجرای سنگ کاری المان میدان ارغوان

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد سنگ کاری المان میدان ارغوان مارلیک در حال اجرا می باشد . 

24 آبان 1395

عایق کاری آب نمای المان میدان ارغوان

عایق کاری آب نمای المان میدان ارغوان  در تاریخ 95/06/19 توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام پذیرفت . 

29 شهریور 1395

پایان عملیات عمرانی در خیابان ارغوان شرقی و غربی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد پس از عملیات جدول گذاری و کف پوش خیابان عملیات آسفالت این خیابان در شب گذشته صورت پذیرفت تا این خیابان تبدیل به یکی 

04 شهریور 1394