آماده سازی ابتدای بلوار شهید شوریابی جهت عملیات آسفالت

تسطیح و زیرسازی ابتدای بلوار شهید شوریابی جهت اجرای آسفالت در مورخ 97/05/15 آغاز گردیده است.

18 مرداد 1397

اجرای لکه گیری و روکش آسفالت در لاین شرق یه غرب محور چیتگر

عملیات لکه گیری محور چیتگر از مورخ 97/05/08 آغاز گردیده است.

10 مرداد 1397

اجرای طرح آسفالت خیابان ها و بلوارها و میادین در شهر ملارد

عملیات آسفالت و لکه گیری در چندین منطقه از شهر ملارد ،سرآسیاب و مارلیک آغاز گردید. 

24 تیر 1397

اتمام روکش آسفالت خیابان بنیاد شهید و امور ایثار گران در شهرک اداری

عملیات روکش آسفالت در خیابان بنیاد شهید و امور ایثار گران در مورخ 97/03/02 انجام شد.

08 خرداد 1397

عملیات روکش آسفالت زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک به اتمام رسید.

روکش آسفالت زمین ورزشی شماره 2 واقع در اسپرت پارک در مورخ 97/01/21 به اتمام رسید. 

23 فروردين 1397

5500 متر مربع روکش آسفالت در بلوار شقایق انجام گردید.

اجرای روکش آسفالت بلوار شقایق در روز جمعه مورخ 96/12/10  به متراژ 5500 متر مربع 

12 اسفند 1396

بهره برداری از پروژه زیر سازی ،جدولگذاری و آسفالت بلوار جنت

پروژه جدولگذاری و آسفالت بلوار جنت حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق در مورخ 96/11/23 به بهره برداری رسید. 

24 بهمن 1396