5500 متر مربع روکش آسفالت در بلوار شقایق انجام گردید.

اجرای روکش آسفالت بلوار شقایق در روز جمعه مورخ 96/12/10  به متراژ 5500 متر مربع 

12 اسفند 1396

بهره برداری از پروژه زیر سازی ،جدولگذاری و آسفالت بلوار جنت

پروژه جدولگذاری و آسفالت بلوار جنت حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق در مورخ 96/11/23 به بهره برداری رسید. 

24 بهمن 1396

اجرای عملیات روکش آسفالت بلوار نیایش آغاز شد.

عملیات روکش آسفالت بلوار نیایش به میزان 220 تن درمورخ 96/10/18  اجرا گردید .

19 دی 1396

اجرای عملیات آسفالت در خیابان ها و معابر سطح شهر ملارد

با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد اجرای آسفالت در معابر ،خیابان ها و بلوارهای شهر ملارد اتجام شد.

25 آذر 1396

عملیات آسفالت مناطقی از خیابان دکتر حسابی به اتمام رسید.

به همت واحد امانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد مناطقی از خیابان دکتر حسابی در مورخ 96/08/16 به اتمام رسید.

21 آبان 1396

آسفالت ورودی شهرک انتظامی شهر ملارد به پایان رسید.

به همت واحد امانی عملیات آسفالت ورودی شهرک انتظامی شهر ملارد در مورخ 96/08/14 به پایان رسید.

20 آبان 1396

پروژه روکش آسفالت بلوار رسول اکرم (ص) در حال انجام می باشد.

به همت واحد امانی اجرای آسفالت بلوار رسول اکرم (ص) آغاز گردیده است. 

17 آبان 1396