فاز دوم اجرای عملیات عمرانی اسپرت پارک آغاز گردید.

اجرای عملیات فاز دوم اسپرت پارک از مورخ  97/07/09 آغاز گردید.

10 مهر 1397

جمع آوری نخاله های اسپرت پارک و پارک بانوان مارلیک انجام گردید.

پاکسازی محوطه اسپرت پارک و پارک بانوان مارلیک از نخاله های ساختمانی 

27 مرداد 1397

دیوار کشی سوله ورزشی در اسپرت پارک آغاز گردیده است.

عملیات تیغه چینی سوله ورزشی در اسپرت پارک از مورخ 97/04/14 اجرایی گردید.

19 تیر 1397

اجرای پله های ورودی وخروجی زمین ورزشی شماره ۱ اسپرت پارک آغاز گردید.

پله های ورود و خروج زمین ورزشی شماره 1 اسپرت پارک در مورخ 97/02/05 آغاز گردید.

09 ارديبهشت 1397

بازدید شهردار و اعضا محترم شورای اسلامی شهر ملارد از پروژه اسپرت پارک

اعضای شورای اسلامی شهر ملارد از روند پیشرفت پروژه اسپرت پارک در مورخ 97/01/28 بازدید نمودند

30 فروردين 1397

اجرای کفپوش اطراف زمین چمن مصنوعی اسپرت پارک

عملیات کفپوش اطراف زمین چمن مصنوعی واقع در اسپرت پارک در مرحله اتمام می باشد.

13 اسفند 1396

اجرای سنگ فرش دور زمین ورزشی اسپرت پارک

سنگ فرش زمین های ورزشی در اسپرت پارک در مورخ 96/12/12  انجام گردید.

12 اسفند 1396